Aydın Tekstil

İnsan Kaynakları Uygulamaları

Seçme ve Yerleştirme

Zamanımızı iyi kullanabilmemiz ve en uygun iş gücüne kolayca ulaşabilmemiz için seçme yerleştirme süreci bizim için çok önemlidir.

Aydın Tekstil İnsan Kaynakları Departmanı; "doğru işe doğru insan" yaklaşımıyla aday bulma ve adayın istihdamında tüm modern teknikleri kullanmaktadır. İnternet, universitelerin kariyer servisleri, teknik meslek okulları, gazetelerin insan kaynakları ekleri, yazılı el ilanları, firma içi duyurular ve referans aracılığıyla adaylara ulaşmaktadır. Alınan tüm başvurular CV bankamızda arşivlenir. Web sayfamızdaki ilgili linkten başvurular da kabul edilmekte ve İnsan Kaynakları bölümü tarafından değerlendirilmektedir. CV'ler üzerinden yapılan ön elemeden sonra kuruma uygun adayların yetkinlik bazlı mülakat ve testlerden geçerek firmaya katılımı sağlanır. Birlikte çalışacağımız kişilerde aradığımız yetkinlikler arasında;

  • Stratejik Düşünme,
  • Müşteri ve Sonuç Odaklılık,
  • Etkili Problem Çözme,
  • Sürekli Performans Gelişimi,
  • Değişim yönetimi, Yenilik,
  • Takım çalışması gibi özellikler ön plandadır.
İşe alma süreci, yıllık bazda yapılan İnsan Kaynakları Planlama ve Bütçe çalışmaları ile başlar. Adaylarla yapılan birkaç aşamalı mülakatlar, referans araştırması, ücret ve ek yarar paketinin bildirilmesi, işe başlama ve oryantasyon eğitimi ile son bulur.

Oryantasyon ve Mesleki Teknik Eğitimleri

Çalışanlarımızın performansını arttırmak, kurumun gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda yetkinlik geliştirme eğitimleriyle gerçekleştirilir. Eğitimler oryantasyon süreci ile başlar, çeşitli kişisel gelişim, bilgi ve teknik beceriye yönelik eğitimlerle devam eder.

İş üzerinde eğitim, birebir liderlik (koçluk), kişiye verilen ek sorumluluklar da eğitim sürecinin etkin ve önemli bir parçasını oluşturur.

Performans Yonetimi

Aydın Tekstil, objektif ve şeffaf bir performans geliştirme yaklaşımı uygular. Performans geliştirme sistemi; verimlilik, ücret artışı, gelişim ve kariyer olanaklarına temel teşkil eder.

İşletmemizdeki Performans Yönetimi; farklılıkları ayrıştırmak, yüksek performansı ödüllendirmek, motivasyon ve katılımcılığı artırmak amacıyla uygulanır.

Kariyer Yonetimi

Firma ortamında kişilerin yatay ya da dikey yönde iş değişiklikleri (terfi) ve bu iş değişikliği için yapılan tüm çalışmalar kariyer yönetimini ifade eder.

Aydın Tekstil'de Kariyer yönetimi;

  • Astların; bilgi, beceri, ilgi, güçlü ve güçsüz yönlerini yöneticisi tarafından değerlendirmesi,
  • Üst yönetimin organizasyon içinde kariyer (terfi) olanaklarını tanımlaması,
  • Yöneticilerin calisanlarina kısa, orta ve uzun dönemli hedefler saptaması,
  • İnsan Kaynakları tarafından Kariyer Planlarının hazırlanması ve planların uygulanması süreçlerini içerir.
Organizasyon içinde yatay ya da dikey terfi eden adayın firmaya duyurusu yapılır ve kişi pozisyonunun gerektirdiği sosyal standardları kapsamında yeni görevine başlar.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Aydin Tekstil, üretimde gerçek kaliteyi yakalamanın, sosyal sorumluluk kapsamında; çevrenin korunması, personelimizin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmasına bağlı olduğuna inanmaktadır. Bu inançla Aydin Tekstil personelimizin, işletmemizde çalıştığı süre boyunca sağlığının ve güvenliğinin korunmasını hedeflemektedir.

Bu alanda yapılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu Çalışmaları, ISO 9001 denetimleri ve belgelendirilmesi, benimsenen Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve personelimizin öneri, istek, şikayet sistemiyle firmamız güvenli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.
 
AYDIN Grup  
Conceptual Design & Development CETE Interactive Agency. SourceForce CMS Infrastructure by SourceNet.
Copyright © 2009 - This site is